בי.וי.די עיצוב נדל"ן

כניסה למערכת הניהול

Quote

האדם המעוניין בהצלחה, חייב ללמוד להסתכל על הכשלון
כדבר טבעי ובלתי נמנע מתהליך העלייה לפסגה

~ דר' ג'וייס בראוורס ~
Next